Zakladatelé Bradavic

Čtyři slavní kouzelníci založili
školu čar a kouzel,
naději pro všechny vložili,
kouzla probouzel.

Rowena z Havraspáru,
Helga z Mrzimoru,
Godrik z Nebelvíru,
a Salazar ze Zmijozelu.

Tak jejich jména zní,
učebny, komnaty jsou otevřeny,
v hradu se často sní,
čas a historie jsou prohloubeny.

Rowena jest moudrá,
na své žáky přísná byla,
její barvou je modrá,
fantazii v hradu ukryla.

Helga klid všem přinesla,
rozvahu a také vytrvalost,
dávala šanci pro řemesla,
nepotrpěla si na dokonalost.

Godrik byl lev hrdinný,
mudlům šanci kouzlit dával,
byl vysoký a pohledný,
odvahu, rovnocennost psával.

Salazar jako had vypadal,
prohnanosti a ctižádosti si cenil,
své plány si rád spřádal,
na kouzelníky a mudly členil.

Moudrý klobouk rozhoduje,
vždy ve verších zazpívá,
hlavy a myšlenky mapuje,
do srdcí studentů se dívá.

Zakladatelé dobrou práci odvedli,
slavná škola čar a kouzel stojí,
pořádky a pevné řády zavedli,
dějiny a kouzla k sobě pojí.

Báseň jsem sepsala pod svým kouzelnickým jménem Cesmína Hardy jako úkol do předmětu Dějiny čar a kouzel (2. ročník).

Komentáře