Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z červenec, 2010

Zojra z rodu Draků - 4. kapitola

Zojra z rodu Draků 4. kapitola - Setkání s Nosferatu Zojra se oddala zabíjení Turků. Brala jim peníze, polovinu rozdávala chudým vesničanům a z druhé poloviny financoval svou bandu zabijáků. Vojáci se k ní přidávali dobrovolně. Lid chtěl bojovat proti Turkům. Vesničané z Karpat jí doslova uctívali. Všude kam přišla, tam jí poskytli útočiště. Byla pro ně národní hrdina. Říkalo se o ní, že je Vladův dědic a následnice Dračího odkazu. Jí se pomalu zabíjení začínalo líbit, už ho nebrala jako povinnost vůči svému lidu. Turci se jí snažili všemožně zabít. Připravili několik atentátů na Zojru, ale všechny selhali. Mezi Turky se šířila zpráva o tom, že je Zojra prokletá stejně jako Vlad, že je nesmrtelná. Jednou v závěru bitvy, když Zojra zabíjela poslední Turky, zahlédla na kraji lesa mezi stromy nějaký stín. Pozoroval ji. Když se na to místo podívala po chvíli znovu, stín už tam nebyl. Nejspíš by tomu nevěnovala pozornost, kdyby se to neopakovalo při další bitvě. Začalo jí

Zojra z rodu Draků - 3. kapitola

Zojra z rodu Draků 3. kapitola - Volba osudu Turci se dostali až k Bystrici a hodlali ji napadnout. Bojar Karov, který vládl městu, formoval své vojáky. Uvědomoval si, že je jich velmi málo. Neměli sebemenší šanci, ale ani útěk nepřicházel v úvahu. Proto si nechal zavolat svou dceru: "Má drahá Zojruško. Musím ti říct pravdu pro případ, že zemřu. Já nejsem tvůj otec. Jen jsem se tě ujal a vychoval." Zojra nechápavě kouká na svého otce a řekla: "Cože? To přece není možné. A…a kdo je můj otec?" Karov zvážněl: "Tvým pravým otcem byl náš zesnulý kníže Vlad!" Zojra chtěla něco říct, ale Karov ještě pokračoval a řekl jí o té předpovědi. Zojra pohladila otce po tváři a usmála se: "Tati. Možná, že Vlad byl můj otec, ale já nejsem stejná jako on. Nikdy bych nedokázala zabít. A mám jen jednoho otce, a tím jsi ty. Dokázal jsi změnit můj osud!" Karov objal svou dceru a byl rád, že Zojra považuje i na dále za svého otce. Chvíle klidu však skonč

Zojra z rodu Draků - 2. kapitola

Zojra z rodu Draků 2. kapitola - Osud Karov skutečně přijal Zojru za svou dceru a dědičku, jak slíbil Adamovi. Po té co byl Vlad zavražděn, musel svou novou dceru ochránit. Nikdo nesměl mít podezření, že není jeho. Proto svým poddaným oznámil, že Zojra je jeho nemanželská dcera. Její matka zemřela při porodu, a proto ji bude vychovávat ve svém městě. Všichni to uznali, a respektovali jeho rozhodnutí. Karov chtěl znát Zojřin osud, proto zašel k cikánské vědmě. Ta si vzala peníze, zatřepala hrstkou malých kůstek a vhodila je na stůl. Pronesla nějaké zaklínadlo a dlaní promíchala kůstky. Zírala na ně, zamával rukama a vykřikla jako v tranzu:

Zojra z rodu Draků - 1. kapitola

Zojra z rodů Draků 1. kapitola - Zrození Kdysi, když žil Vlada III. z rodu Draculů, porodila mu lady Rouena dvojčata. První se narodila holčička a chlapec až za pár minut poté. A to na tehdejší dobu bylo neslýchané. Prvorozený musel být syn, pokud se jednalo o dceru, pak ten, kdo ji pojal za manželku, dostal i území nevěsty. Kdyby se jednalo o chudého šlechtice, tak by se nic nestalo. Ale tady šlo o knížete Vlada III., a to prostě nešlo. Proto se lady Rouena rozhodla jednat. Svou dceru, která ještě ani nedostala jméno, předala sluhovi Adamovi, aby ji v lese ponechal jejímu osudu a porodní bábě bylo dobře zaplaceno za mlčení. Vlad dorazil ke své drahé manželce Roueně a políbil ji: "Děkuji za syna. Tolik vytouženého syna." Rouena se pousmála, začali jí téct slzy. Vlad jí něžně setřel slzy a znovu jí políbil. Nevěděl, co jeho láska udělala.

Tajemství lásky

Má drahá dcero, vím, že máš svůj život, svého manžela a tvé děti už mají také svůj život. Ale musím se ti svěřit se svým tajemstvím. Nyní na sklonku mého života cítím, že se blíží konec. A byla bych ráda, kdybys mi mohla odpustit, ale nejsi dcera mého zesnulého manžela Johna. Před čtyřiceti lety jsem prožila vášnivý románek s mužem jménem Tom Sawer. To je tvůj pravý otec, ale ještě než mě odsoudíš za můj hřích, řeknu ti vše, jak se to seběhlo.