Příchod zimy

První sníh vyhlížím,
vločko, kdepak jsi?

Na příchod zimy se těším,
chci stavět velké sněhuláky,
aby vypadaly jako majáky,
běhám ve větru svěžím.

Na Martina se ptám:
Přijede na koni bílém?

Krátká básnička jako úkol na HOG, sepsáno pod mým kouzelnickým jménem Cesmína Hardy.

Komentáře